Ρευματικός πυρετός

Φλεγμονώδης αυτοάνοση πάθηση που προκαλείται κατά την ανοσιακή απόκριση στον streptococcus pyogenes.