Μυοεπιθηλιακά κύτταρα

Αναφέρονται και ως μυοεπιθήλιο. Τα μυοεπιθηλιακά κύτταρα είναι αυθεντικά επιθηλιακά κύτταρα, θετικά σε χρώσεις ακτίνης-α των λείων μυικών κυττάρων, κυτοκερατίνης, και άλλων μεγάλου μοριακού βάρους κυτοκερατινών , όπως η p63 και η καλντεσμίνη κερατίνης και δεν πρέπει να συγχέονται με τους (μυο)ινοβλάστες, που είναι αληθή μεσεγχυματικά κύτταρα, θετικά στη βιμεντίνη. Η βιμεντίνη δεν εκφράζεται από όλους τους ινοβλάστες, ενώ είναι απρούσα, επίσης, στα λευκοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα (&). Είναι κύτταρα, που συνήθως εντοπίζονται στο κοκκιώδες επιθήλιο, ως λεπτός χιτώνας πάνω από τη βασική τους μεμβράνη, αλλά, γενικά, κάτω από τα κύτταρα που οριοθετούν τον αυλό του εκφορητικού πόρου. Μπορεί να είναι θετικά για ακτίνη των λείων μυϊκών κυττάρων και μπορούν να συσπώνται και να εξωθούν τις εκκρίσεις των εξωκρινών αδένων. Ανευρίσκονται στους ιδρωτοποιούς αδένες, το μαστό, τους δακρυϊκούς, σιελογόνους και βρογχικούς αδένες. Τα μυοεπιθηλιακά κύτταρα, στις περιπτώσεις αυτές, αντικαθιστούν τη βασική μεμβράνη του επιθηλίου, το οποίο σταθεροποιεί τα πρόδρομα κύτταρα. Στη διαδικασία επουλώσεως κακώσεων, πολλαπλασιάζονται αντιδραστικά. Η παρουσία μυοεπιθηλιακών κυττάρων σε ένα υπερπλαστικό ιστό, συνηγορεί υπέρ καλοήθους βλάβης, ενώ η απουσία τους αποτελεί ένδειξη κακοήθειας. Μόνο σπάνιοι όγκοι, όπως το αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα.

Η κατανόηση του ρόλου των ινοβλαστών σε παθολογικές καταστάσεις δυσχεραίνται από την έλλειψη ειδικών δεικτών, όπως η ειδική πρωτεΐνη Fibroblast-specific protein (FSP)1, που αναγνωρίζεται σε φυσιολογικούς και παθολογικούς ινωτικούς ιστούς. (&).