Μακροφάγα διάμεσου ιστού

Τα διάμεσα μακροφάγα εμφανίζουν μικρότερη δραστηριότητα μη ειδικής φαγοκυτταρικής άμυνας[i], καθώς παράγουν μικρότερα ποσά, οξειδωτικών ουσιών και νιτρικού οξέος. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι τα διάμεσα μακροφάγα επιλαμβάνονται την επαγωγή μηχανισμών επί­κτη­της ανοσίας[ii], έστω και εάν ανιχνεύονται διάμεσα μακροφάγα, που έχουν φαγοκυτταρώσει επιτυχώς κοκκία άνθρακος σε πνεύμονες καπνι­στών. Δεν αποκλείεται, επομένως, η μετανάστευση των κΜ στο διάμεσο χώρο.

[i] Lohmann-Matthes, M-L., Steinmuller, C., Franke-Ulmann, C.: Pulmonary macrophages. Eur. J. Respir. Dis. 1994· 7: 1678-1689

[ii] Spiteri, M., A., Poulter, L., W. Characterisation of immune inducer and suppressor macrophages from the normal human lungs. Clin. Exper. Immunol. 1991· 83:157-163