Κύτταρα καρωτιδικών σωματίων, τύπου Ι (glomus)

Οωειδή ή σφαιρικά, νευροεκκριτικά κύτταρα, διαμέτρου 10-12 μm, που εντοπίζονται στο καρωτιδικό σωμάτιο και, πιστεύεται ότι, αποτελούν τους χημοϋποδοχείς στα καρωτιδικά (και αορτικά) σωμάτια. Φέρουν πολυάριθμα ενδοπλασματικά κυστίδια, που εμπεριέχουν κατεχολαμίνες (ντοπαμίνη,