κυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΚΑΥ)

Οι ΚΑΥ, όπως πχ., το βενζο(a)πυρένιο (ΒΡ) προκαλούν διάφορες βιολογικές αντιδράσεις μεταξύ των οποίων ο σχηματισμός όγκων, τουλάχιστον σε πειραματικές συνθήκες, πυροδοτούν μεταλλάξεις και κακοήθη μετασχηματισμό καλλιεργειών κυττάρων. Όπως είναι γνωστό, οι ΚΑΥ παριστούν τη σημαντικότερη τάξη χημικών αιτιολογικά συνδεδεμένων με τον καρκίνο του πνεύμονα.