κλιματισμός

Ο ρινικός και ο φαρυγγικός βλεννογόνος έχει ισχυρές κλιματιστικές ιδιότητες[i], ώστε στην υπογλωττιδική περιοχή, ο εισπνεόμενος αέρας, θερμός μέχρι +500°C ή ψυχρός μέχρι -100°C, έχει αποκτήσει της θερμοκρασία του σώματος. Ο Godfrey, αναφερόμε­νος σε παρατηρήσεις επί της υποθέσεως της απώλειας θερμότητας από το αναπνευ­στικό ώς παθογενετικό αίτιο του εξ ασκήσεως βρογχοσπάσμου διαπιστώνει ότι πέρα από τους στελεχιαίους βρόγχους δεν είναι δυνατή η πτώση της θερμότητας μέσα στους αεραγωγούς, έστω και επί ασκήσεως, υπεραερισμού ή εισπνοής κρύου αέρα[ii].

 

[i]Μαθιουδάκης, Γ: Προστατευτικοί μηχανισμοί. Αθήνα 1989

[ii] Godfrey, S.: Exercise- and hyperventilation- induced asthma. In: Clark, Godfrey, Lee (Eds.): Asthma. Chapman & Hall Medical, 1992