Καθεψίνες

Ουδέτερη πρωτεάση των αζουροφιλικών κυστιδίων είναι η  καθεψίνη G, με ευρύ υπόστρωμα βιοχημικής δράσεως, καθώς διασπά το κολλαγόνο I και III, την ινοδεσμίνη, τη λαμινίνη το ινοδογόνο, τις ιστόνες, τις πρωτεογλυκάνες, και την αιμοσφαιρίνη. Επιπλέον, ενεργοποιεί τις πρωτεάσες ειδικού τύπου, όπως η ζελατινάση, και η κολλαγενάση που καθίστανται μικροβιοκτόνες. Ανιχνεύονται στο BAL ασθενών με ARDS, αν και ο ακριβής τους ρόλος στην παθογένεια πνευμονικών νοσημάτων δεν έχει διευκρινισθεί. Άλλη πηγή καθεψίνης G είναι τα ηωσινόφιλα. Για τη δράση των καθεψινών B και D απαιτείται όξινο περιβάλλον και, επομένως, έχουν σημασία, κυρίως, για τη δράση των λυσοσσωμίων, αν και είναι δραστικές επί αποστημάτων ή εμπυημάτων.