Θνησιμότητα

Η συχνότητα θανατηφόρων κρουσμάτων μιας παθήσεως στον γενικό πληθυσμό, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε αντίθεση με τη θνητότητα που είναι το σύνολο των θανατηφόρων περιπτώσεων, μεταξύ των κρουσμάτων μιας παθολογικής εκτροπής, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε συγκεκριμένο τόπο. Έτσι, η θνησιμότητα του καρκίνου του πνεύμονος, είναι ο αριθμός των ασθενών που καταλήγουν κάθε χρόνο δια του πληθυσμού της κοινωνικής ομάδας (πληθυσμός μιας χώρας), ενώ η θνητότητα του καρκίνου του πνεύμονος είναι το σύνολο των θανάτων δια του αιρθμού των πασχόντων, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.