Θνησιμότητα

Η συχνότητα θανατηφόρων κρουσμάτων μιας παθήσεως στον γενικό πληθυσμό, σε συγκεκριμένο χρονικό όριο. Σε αντίθεση με τη θνητότητα που είναι το σύνολο των θανατηφόρων περιπτώσεων, μεταξύ των κρουσμάτωνμιας παθολογικής εκτροπής, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε συγκεκριμένο τόπο. ¨Ετσι, η θνησιμότητα του καρκίνου του πνεύμονος, είναι οαριθμός των ασθενών που καταλήγουν κάθε χρόνο δια του πληθυσμού της κοινωμικής ομάδας (πληθυσμός μιας χώρας), ενώ η θνητότητα του καρκίνου του πνεύμονος είναι το σύνολο των θανάτων δια του αιρθμού των παεσχόντων, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.