Θεμέλιος ουσία

Άνυφο διακυτταρικό υπόστρωμα διαφόρων ιστών. Το βασικό αυτό υπόστρωμα έχει αναλυθεί και έχει διευκρινισθεί ότι απαρτίζεται από ενδογενείς και από τον ορό προερχόμενες πρωτεΐνες, καθώς και από γλυκοπρωτεΐνες και ένζυμα. Περίεχει, επίσης, μεταβολίτες, ηλεκτρολύτες, μικρά οργανικά μόρια - όπως γλυκόζης και ουρίας-, μεταβολίτες του κολλαγόνου και της ελαστίνης, ορμόνες και άλλες βιοδραστικές ουσίες και, τέλος, πρωτεογλυκάνες.

βλέπε

πρωτεογλυκάνες