Θαλασσαιμία μεσογειακή αναιμία

Γενετικός χαρακτήρας που προσφέρει αντίσταση έναντι της ελονοσίας αλλά μιεώνει τη λειτουργικότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων μέσω τροποποιήσεως ενός ενζύμου τους.