Ερεθισμοϋποδοχείς, βρογχικοί

Εντοπίζονται στην τραχεία και τους μεγάλους βρόγχους και συνωθούνται στις περιοχές των βρογχικών διχοτομήσεων, ιδίως στις περιοχές αιφνίδιας μεταβολής της διαμέτρου των αεραγωγών, όπου σχηματίζονται βηχογόνες ζώνες. Μηχανικά διεγειρόμενοι προκαλούν βήχα, λαρυγγόσπασμο και υπέρταση και ευαισθητοποιούνται από φάρμακα που συσπούν τους λείους μύες.