Ελαστάση

Η ουδετεροφιλική ελαστάση προκαλεί λύση του άμορφου μέρους της ελαστικής ίνας και των ελαστικών ινιδίων.  Τα πεπτιδικά προϊόντα της λύσεως είναι χημοτακτικοί παράγοντες για τα ουδετερόφιλα, με αποτέλεσμα την επίταση της ιστικής καταστροφής[i]. Η ουδετεροφιλική ελαστάση προκαλεί, επίσης, λύση του κολλαγόνου τύπου Ι-IV, της ινοδεσμίνης, των πρωτεογλυκάνων, του πλασμινογόνου, των IgG και IgM, των κλασμάτων C3 και C5 του συμπληρώματος, αλλά και των τοιχωμάτων της Escherichia coli, της ζελατινάσης και πολλών παραγόντων πήξεως (ινοδογόνου και παραγόντων V, VII, XII και XIII)[ii],

 

[i] Senior RM, Griffen GL, Mecham RP: Chemotactic activity of elastin-derived peptides. J Clin Invest 1980· 66:859

[ii] Mainardi CL, Hasty DL, Sayer JM, et al: Specific cleavage of human type III collagen by human polymorphonuclear leukocyte elastase. J Biol Chem 1980· 255:12006