Εκπνοή, βίαιη

Υπό δυναμικές συνθήκες, επεμβαίνουν πολύπλοκοι παράγοντες, όπως οι αντιστάσεις στη ροή και οι δυνάμεις συνοχής. Οι αντιστάσεις ροής, πάλι, εξαρτώνται από τη γλοιότητα του εισπνεόμενου μίγματος αέρος, τη διάμετρο του αεραγωγού και τον τύπο της ροής, δηλαδή, εάν πρόκειται περί γραμμικής ροής (όπως στους μικρούς, περιφερικούς αεραγωγούς) ή περί στροβιλώδους ροής (όπως στους μεγάλους, κεντρικούς αεραγωγούς και μπροστά στους διχασμούς των βρόγχων).