Εισπνευστικός εφεδρικός όγκος, inspiratory reserve volume, IRV

Αποτελεί το μέγιστο δυνατό όγκο αέρος που μπορεί να εισπνευσθεί, μετά το τέ­λος ήρεμης  εκπνοής. Παριστάνει την εφεδρεία του αναπνεόμενου όγκου. Επο­μένως, o IRV μειώνεται, καθόσον ο VT αυξάνεται. Ο IRV παριστάνει την ισορ­­ροπία μεταξύ της ελαστικότητας του πνεύμονος και του θωρακικού τοι­χώματος. Συνήθως εκφέρεται σε ml και η φυσιολογική του τιμή για νεογέννητα είναι 85 ml, για νεαρούς ενήλικες άνδρες, 3100ml, ενώ αποτελεί το 50% της TLC.