Διάχυση, μέτρηση

Έχει βρεθεί ότι η DLCO μειώνεται κατά περίπου 1.2-2.2% /ανά ώρα, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ημρήσια διακύμανση της DLCO μπορεί να επηρεάζει την αναπραγωγιμότητα, εάν επαναλαμβανόμενες δοκιμασίες διενεργούνται σε διαδορετικές περιόδους,. στη διάρκεια της ημέρας.