Δακτύλιος Waldeyer

Oι μηχανισμοί προστασίας του αναπνευστικού συστήματος διακρίνονται σε αντανακλαστικούς και μη αντανακλαστικούς και οι περισσότεροι από αυτούς εδράζονται και δρουν στους ανώτερους αεραγωγούς. Το αναπνευστικό σύστημα διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς διηθήσεως και κλιματισμού του εισπνεομένου αερορρεύματος, που εδράζονται -κυρίως- στη ρινοφαρυγγική περιοχή και τους ανώτερους αεραγωγούς.

Tα σωματίδια που παρασύρονται με το εισπνεόμενο ρεύμα τείνουν να καθηλώνονται στα τοιχώματα των αεραγωγών, να διεισδύουν ή να καθιζάνουν ή να διηθούνται, ανάλογα με το μέγεθος και τις αεροδυναμικές τους ιδιότητες (σχήμα, διαστάσεις), τη γεωμετρία των αεραγωγών και τους χαρακτήρες της ροής. Η στροβιλώδης ροή, πχ., που παρατηρείται στους κεντρικούς αεραγωγούς και στις διακλαδώσεις του τραχειοβρογχικού δένδρου, ευνοεί την καθήλωση των μεγαλυτέρων σωματιδίων και τη μηχανική διήθηση του εισπνεομένου ρεύματος, ενώ, αντίθετα, η γραμμική ροή διευ­κολύνει τη βαθύτερη διείσδυση επιμερισμένων σωματιδίων ή σταγονιδίων. Τα εισπνε­όμενα σωματίδια και σταγονίδια διαμέτρου μεγαλύτερης των 10-20μm καθηλώνονται στη ρινοφαρυγγική περιοχή, η οποία, όπως είναι γνωστό εμφανίζει εξέχοντα ανοσολο­γικό εξοπλισμό. Στην περιοχή υπάρχουν τρεις συγκεντρώσεις λεμφοειδούς ιστού, που συναποτελούν το δακτύλιο Waldeyer. Περί το δακτύλιο Waldeyer συντελείται ηλεκ­τροστατική παγίδευση σωματιδίων και μικροοργανισμών. Σωματίδια μικρότερα των 0.3μm δεν κατακρατούνται στο αναπνευστικό σύστημα και επανεκπνέονται. Μικρά σω­ματίδια 0.5-3μm διεισδύουν βαθύτερα και κατακρατούνται στους αεροχώρους.