Βήχας, φυγόκεντρη αγωγή και εκτελεστικά όργανα

Από το κέντρο του βηχός, φυγόκεντροι ώσεις διατρέχουν το φρενικό ν., τα μεσο­πλεύ­ρια ν., το οσφυϊκό ν., το πνευμονογαστρικό ν., το τρίδυμο ν., το προσωπικό ν., και το υπογλώσσιο ν., προς τα εκτελεστικά όργανα του βήχα, δηλαδή τους ραβ­δωτούς μύες της αναπνοής, τους λείους μύες του τραχειοβρογχικού δένδρου και τους βοηθητικούς εκπνευστικούς μύες.  Η συνδρομή του διαφράγματος, των μεσοπλευρίων και κοιλιακών μυών επί του α. του βήχα έχει μελετηθεί πειραματικά.

Η διαφραγματική αναπνοή καταργείται μετά αμφοτερόπλευρη διατομή του φρενικού ν., και ο εισπνευστικός όγκος του βηχικού κύκλου ελατττώνεται, ενώ η παράλυση των θωρακικών και κοιλιακών μυών συνεπάγεται κατάργηση του α. του βήχα (και άλλων εκπνευστικών φαινομένων), που αντικαθίσταται με άλλες ελάχιστες μεταβολές του τύπου της αναπνοής, έτσι που η άμυνα του αναπνευ­στικού συστήματος υπολείπεται πλέον στο επίπεδο των αντανακλαστικών.